Profil i aktorit të humorit Roland Koça!

0
2079

Roland Koça
Aktor i Estrades Profesioniste te Durresit

Lindi né Tirané, me l4 maj 1949. Shkollén e mesme e kreu né Durrés.
Né vitin I974, u pranua né studion teatrore prané Teatrit Popullor nén
drejcimin e Pjetér Gjokés (A.P). Si aktor erdhi nga Lévizja Amatore. Né maj te’ vitit I973 u emérua aktor profesionist né Estradén e Durrésit.
Ka interpretuar role kryesore né rreth IOO premiera té késaj estrade apo shfaqje té tiera, kryesisht né komedi njéaktéshe, skece, monologé, dialogé, parodi e kuplete. Ka spikatur me rolin e studentit né komediné “Mashtruesi” té komediografit grek Malamas, me rolin e gangsterit né komediné muzikore “Kérkohet njé dhéndér”, me rolin e dhéndrit né komediné “Pasqyrat” té Azis Nesinit.

Né teatrin e drames ka marré piesé né dramén “Marga”, té Loni Papés* me rolin e Licit, né komediné “Prefekti” te Besim Levonjés*, gjithashtu ka luajtur né komedité “Tangoja e fundit” (njé pacient), “Nuk paguajmé” te Dario Fo-sé (rolin e policit), “Dy véllezér e giysmé” e Gjergj Vlashit” (gjysma e véllait), “Vajza pa priké” e N. Ostrovskit (lvani).

Loja e tij dallohet pér mishérimin e tipave té vecanté, disi té qeté e naivé né dukje, té ngadalté e babéloké. heré-heré té gjymté apo me defekte né té folur etj. Ka vetésiguri né skené, luan miré me mimikén, me syrin e hutuar, realizon njé bashkéveprim organik me partnerin.
___________________
KinematografiaShqiptare ne aktivitet qe ne vitin 2013

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here