Profil i regjisorit vlonjat Roland Minga!

0
826

Roland Minga
Regjisor i Teatrit “Petro Marko”, Vlore!

Lindi né Vloré, me 6 korrik 1966. Kreu Institutin e Larté té Arteve pér regji, me 1990, dhe fill mé pas u emérua né teatrin “Petro Marko” té Vlorés*.
Ndér projektet e tii mé tè realizuara jané: “Jashté derés” e Borhert (I993), “Sakrifica”, sipas romanit “Ura me tri harqe” e Ismail Kadaresé* (1997), “Kalorésit e Aristofanit” (2005), “Pak i martuar” e Zhorzh Fejdos (2007).

Te pjesa “E réndésishme té jesh i ndershem” e Oskar Uajlld (2007), ai realizoi njé shfaqje ansambel, me njé lojé té hirshme dhe elegante, e harmonizuar né stil dhe me gjetje interesante, ndérsa te drama “Vrasésit i lame” pas e Teodor Lacos (2008) gjuha e tij regjisoriale parapélqeu elemente simbolike né trajtimin e korit té hijeve, konvencionet né mizanskené si dhe konceptin skenografik, duke léné né plan té dyté qasjet psikologjike. Eshté regjisor qé implementon ide té qarta, pélqen pastértiné e vendosjes, njé dialog energjik, si dhe rikuptimésime
té teksteve té hershme.
____________
Kinematografia Shqiptare ne aktivitet qe ne vitin 2013
Referenca: Enciklopedia Teatri dhe Kinematografia Shqiptare – Toena 2009 / J. Papapgjoni / f. 300-301.

Follow us:
Blog: https://albaniancinematography.blogspot.com/
Vimeo: Kinematografia Shqiptare (vimeo.com)
Facebook: https://www.facebook.com/ksh.faqjazyrtare
Dailymotion: https://www.dailymotion.com/kinematografiashqiptareartisporti
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCDRYQ5xCyGkfELm3mX8Rhtw

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here