Skender Plasari, Aktor i estradës së Tiranës, libretist dhe skenarist i filmit!

0
2782

Skender Plasari
Aktor, skenarist dhe pedagog.

Lindi ne Tirane me 13 maj 1934. U aktivizua herét né Lévizjen Teatrore Amatore dhe né vitet 1953-1957 ishte aktor né Estradén e Kufirit, ndérsa né vitet 1958-1979 aktor né Estradén e Shtetit*, ku luajti role té shumta.
E filloj ne Estraden e Shtetit me 16 maj 1958. Spikati te Dembeli, Ta kérrej apo mos ta kérrej, Pantomime akrobatike etj. Né vitin I964 ka punuar edhe né Cirkun e Tiranés* si akrobat. Nga viti 1979 e né vijim ka qené né kohé té ndryshme, pedagog i léndéve: “Levizja skenike”, “Fjala artistike” dhe “Mjeshtéria e aktorit”.

Ka mbaruar pa shképutje nga puna lnstitutin e Fizkulturés, me I966. Arritjet dhe ndihmesa e tij me e madhe lidhet me letérsiné si shkrimtar humorist duke furnizuar repertorin e estradés me mbi IOO pjesé té Ilojeve té ndryshme. kryesisht, skece, dialoge’, monologé etj.

Paralelisht ka interpretuar edhe 5-6 role ne filmat shqiptare qe kur ishte ende adoleshent, si ne “Debatik” – 1961 ne rolin e Skenderit; “Detyre e posacme” – 1963 ; “Vitet e para” – 1965 ne rolin e eskavatoristit; “Njesiti guerril” – 1969; “Kur zbardhi nje dite” – 1971 ne rolin e anetarit te njesitit (batuta “gadi pilafi-pilafi gadi”); ne varieten “Kur hiqen maskat” – 1975; “Radiostacioni” – 1979.

Njekohesisht ai eshte autore i 6 skenaresh te filmave, duke filluar nga ai me i suksesshmi “Kapedani” – 1972; Te ky skenar, pérpos krijimit té dy karaktereve shqiptare origjinale, Sulos dhe Beqos si njé dyshe pérplotésuese dhe kontrapunktuale, si edhe kapjes me inteligjence té dukurisé komike qé lidhet me qendrimet nénvlerésues e patriarkale té burrit ndaj gruas, u soll po ashtu nje‘ formé e véshtrim i clirét, plot situata humoristike, replika gazmore e té papritura té kéndshme.
Duke vazhduar edhe me te tjere si “Odisea e tifozeve” – 1972; “Duke kerkuar 5 oreshin” – 1974; “Shtigje lufte” – 1974; “Cirku ne fshat” – 1977 si dhe televizivin “Alo tekniku” – 1982.

U publikua me paere ne Facebook ne maj 2018

_______________
Kinematografia Shqiptare ne aktivitet qe ne vitin 2013  
Referenca: Enciklopedia e Kinematografise Shqiptare – Toena 2002 / A. Hoxha / f. 342; Enciklopedia, Teatri dhe Kinematografia Shqiptare – Toena 2009 / J. Papagjoni / f. 353-354.

Follow us :
Blog: https://albaniancinematography.blogspot.com/
Vimeo: Kinematografia Shqiptare (vimeo.com)
Facebook: https://www.facebook.com/ksh.faqjazyrtare
Dailymotion: https://www.dailymotion.com/kinematografiashqiptareartisporti
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCDRYQ5xCyGkfELm3mX8Rhtw

Discover more from Kinematografia Shqiptare - Sporti

Subscribe to get the latest posts to your email.

Leave a Reply