(VIDEO) YJE TË SKENËS | VASILLAQ VANGJELI (1948-2011)

0
2641

YJE TE SKENES | VIDEO PROFIL!
Ne kujtim te aktorit te shquar Vasillaq Vangjeli (1948-2011)
Interpretime te ndryshme te aktorit


Discover more from Kinematografia Shqiptare - Sporti

Subscribe to get the latest posts to your email.

Leave a Reply